יענקי קנייבסקי
נכדו של מרן שר התורה

אין מי שלא שמע את השם יענקי קנייבסקי בשנה האחרונה. מדובר בנכדו ונאמן ביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, כאשר בפועל הוא 'המוציא והמביא' בכל הנוגע לפוליטיקה ולעמדת הרב בנושאים ציבוריים.

חברי הכנסת החרדיים ועוזריהם, יודעים כי בכל מקרה ובכל שאלה חשובה שיש להביא לפני מרן הגר"ח, הם יכולים לשלוח הודעה ליענקי ולסמוך עליו שיביא את דעת התורה של שר התורה. הדבר נוגע גם לחקיקות בנושאי דת ובני ישיבות, וגם לחיבורים ולהסכמים פוליטיים.

כך למשל, יחד עם אבי אבוחצירא, הצליח קנייבסקי לרתום את 'דגל התורה' לתמיכה במשה ליאון במירוץ לראשות עיריית ירושלים. דבר שלא היה ברור עד כמה יצליח, אך המציאות עולה על כל דמיון.

גם בכל נושא, בו נדרשת דעתו של סבו הגדול, מסביר יענקי את המצב הנתון לסבו, שר התורה, שמחליט לכאן או לכאן בסופו של דבר. כאשר ההכרעה היחידה היא בידיו של הסב, אך יש חשיבות גדולה למי שמציג את הדברים בפניו.

יענקי עצמו, זוכה להערכה עצומה ולאמון גדול מצד מרן הגר"ח, שאף כתב הסכמות נלהבות לחיבורים תורניים של הנכד. יחד עם זאת, ברחוב החרדי ישנה ביקורת על יענקי, כביכול הוא מעלים פרטים מסויימים מהרב או מנסה להשפיע על דעתו בצורה כזו או אחרת.

מיותר לציין, כי מי שמכיר את דרכי ההנהגה החרדית, יודע כי זה לא כך. מלבד העובדה שרוב רובה של הביקורת מגיעה מחלקים 'פתוחים' יותר בציבור החרדי, בדרך כלל כביקורת על החלטות שמרניות שיוצאות מבית הרב.

בסופו של דבר: האמון שנותן הגר"ח בנכדו, בא לידי ביטוי במרחב הפעולה של הנכד, שישוחח עם הפוליטיקאים החרדים מספר שעות אך למעשה יתמצת את הנושא בדקה וחצי לשר התורה על מנת לשמוע את הכרעתו. ואכן, במגוון נושאים כמו יציאה לשוק העבודה והכשרה מקצועית, מוביל יענקי קנייבסקי הסכמה שקטה ורשמית, כמו גם הסכמה שקטה לאינטרנט שהגיעה בעקבות הגישה שמוביל יענקי בבית הגר"ח.

בשורה התחתונה, כאשר צריך להביא את המקרים להכרעתו של מרן הגר"ח, יענקי מציב בפניו את כל העובדות, הוא עצמו מאוד ממולח, בודק את כל הדברים, על מנת שלא תצא תקלה מתחת ידו ובסופו של דבר ההכרעה של מרן הגר"ח מופצת על ידו לציבור.

ביזנעס בוואטסאפ
ביזנעס בוואטסאפ